Przebudowa ulicy Za Strugiem

Burmistrz Miasto Zakopane informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa ulicy Za Strugiem. W dniu 18.05.2021 r. nastąpiło podpisanie z firmą KIERNIA Sp. z o.o z Ratułowa, umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Za Strugiem w Zakopanem.

Po wielu latach starań Miasta inwestycja będzie realizowana. Skomplikowane sprawy własnościowe, na ulicy za Strugiem, uniemożliwiały ostateczne ustalenie pasa drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych z drogi do lokalnego odbiornika. Dzięki staraniom obecnych władz miasta oraz wielu właścicieli nieruchomości po których przebiegają lub będą przebiegać elementy infrastruktury, jak również zaangażowaniu Radnych Miasta Zakopane, w tym szczególności Pana Macieja Gąsienicy-Walczaka, udało się pokonać utrudnienia w realizacji tej inwestycji.

Zakres prac budowlanych obejmuje wymianę infrastruktury teletechnicznej, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, powstanie również nowe energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ciągu przedmiotowej drogi o długości ponad 800 m. Wzdłuż jezdni powstaną utwardzone pobocza, a na odcinku ok. 350 m chodnik, który umożliwi pieszym bezpieczną komunikację. Podobnie jak przy modernizacji innych ulic w Zakopanem, realizowane będą również prace związane z budową sieci gazowej, która umożliwi wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, której brak tak bardzo odczuwają Mieszkańcy – kanalizacja deszczowa znajdzie swoje ujście bezpośrednio w potoku „Cicha Woda”, dzięki czemu nie dojdzie już do sytuacji sprzed lat tj. zalania miedzy innymi Szkoły Plastycznej im. Antoniego Kenara. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 4,6 mln złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *